Добре дошли на уебсайта www.operagarden.bg (наричан по-нататък „Сайт“), който е собственост на фирма Габси ООД (БУЛСТАТ: BG204173941), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Любен Каравелов 6.

Молим Ви да отделим време, за да прочетете внимателно тези Общи условия преди да използвате нашия Сайт. В случай, че продължите да използвате Сайта, се счита, че сте се съгласили с условията, посочени по-долу. Ако не сте съгласни с тях, моля, не използвайте Сайта.

  1. Предмет

1.1. Настоящите Общи условия уреждат правата и задълженията на посетителите и потребителите на Сайта, както и на фирмата Габси ООД, свързани с използването и функционирането на Сайта.

  1. Ползване на Сайта

2.1. Използването на Сайта е предназначено само за лични и некомерсиални цели. Посетителите на Сайта не могат да използват материали, информация или услуги от Сайта за комерсиални цели без изричното писмено съгласие на фирмата Габси ООД.

2.2. Посетителите на Сайта се задължават да спазват всички приложими закони и регулации при използването на Сайта.

  1. Права върху съдържанието

3.1. Всички права върху съдържанието на Сайта, включително, но не само, текстове, изображения, графики, лога, аудио и видео материали, са собственост на фирма Габси ООД и се защитават от законите за интелектуална собственост.

3.2. Не е позволено копиране, променяне, разпространение, публично представяне или използване на съдържание от Сайта без предварителното писмено разрешение на фирма Габси ООД.

  1. Ограничение на отговорността

4.1. Фирма Габси ООД не носи отговорност за каквито и да било загуби или вреди, произтичащи от използването на Сайта или от невъзможността за използване на Сайта.

4.2. Фирма Габси ООД не носи отговорност за съдържанието на външни уебсайтове, до които могат да водят препратки на Сайта.

  1. Промени в Общите условия

5.1. Фирма Габси ООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия по всяко време и без предизвестие. Посетителите са задължени да се запознават редовно с Общите условия и да ги спазват.

  1. За контакт

6.1. За въпроси и коментари, свързани с Общите условия на Сайта или с дейността на фирма Габси ООД, моля, свържете се с нас на следния адрес:

Фирма Габси ООД Адрес: гр. София, ул. Любен Каравелов 6 БУЛСТАТ: BG204173941

Тези Общи условия се считат за приети и се прилагат от всички потребители на Сайта www.operagarden.bg.