Политика на поверителност за уебсайта www.operagarden.bg

Дата на влизане в сила: 19 октомври 2023 г.

Фирма Габси ООД (БУЛСТАТ: BG204173941), със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Любен Каравелов 6 (наричан по-нататък „Ние“ или „Фирмата“), взема под внимание поверителността на вашите лични данни. Тази Политика на поверителност обяснява как обработваме и защитаваме вашата лична информация, когато посещавате уебсайта www.operagarden.bg (наричан по-нататък „Сайт“). Моля, прочетете този документ внимателно, за да разберете какви данни събираме, за какви цели ги използваме и как ги защитаваме.

 1. Съгласие с Политиката на поверителност

1.1. С използването на Сайта, вие изрично се съгласявате с настоящата Политика на поверителност и събирането и обработката на личните ви данни в съответствие с нея. Ако не се съгласявате с тази Политика, моля, не използвайте Сайта.

 1. Събиране на лични данни

2.1. Когато посещавате Сайта, можем да събираме определена информация, включително вашето IP адрес, бисквитки (cookies), и данни за вашето устройство и браузър.

2.2. Ако се свържете с нас чрез контактната форма или по друг начин, можем да събираме вашето име, имейл адрес и други лични данни, които предоставяте доброволно.

 1. Използване на лични данни

3.1. Личните ви данни се използват за следните цели:

 • За да ви предоставим информация и отговори на вашите запитвания.
 • За анализ и статистически цели, за да подобрим Сайта и нашите услуги.
 • За спазване на законови изисквания.
 1. Споделяне на лични данни

4.1. Фирма Габси ООД не споделя вашите лични данни с трети лица, освен ако това е необходимо за изпълнение на услугите, предоставяни чрез Сайта, или ако това е изисквано от законовите разпоредби.

 1. Защита на лични данни

5.1. Фирма Габси ООД прилага подходящи технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни от неправомерен достъп, унищожение или разкриване.

 1. Срок на съхранение

6.1. Личните ви данни се съхраняват за период, не по-дълъг от необходимия за целите, за които са събрани.

 1. Ваши права

7.1. Съгласно действащото законодателство, вие имате право да поискате достъп до вашите лични данни, да ги коригирате, изтриете или ограничите обработката им. Можете също така да се противопоставите на обработката на вашите данни.

 1. Промени в Политиката на поверителност

8.1. Фирма Габси ООД си запазва правото да променя настоящата Политика на поверителност. Всяка актуализация ще бъде публикувана на тази страница.

 1. За контакт

9.1. За въпроси, коментари или заявления, свързани с настоящата Политика на поверителност, моля, свържете се с нас на следния адрес:

Фирма Габси ООД Адрес: гр. София, ул. Любен Каравелов 6 БУЛСТАТ: BG204173941

Тази Политика на поверителност е считана за приета и се прилага от всички потребители на Сайта www.operagarden.bg.